Voorwaarden

1. Toepassingsgebied
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop. Onze online winkel is uitsluitend gericht op consumenten.
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractpartner, contractsluiting
Het koopcontract wordt afgesloten met avemfactory.com - Enes Yaran.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een ​​overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u op de bestelknop klikt om het aanbod voor de goederen in de winkelwagen te accepteren. Direct na het plaatsen van de bestelling ontvang je een nieuwe bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag
De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet langer toegankelijk op internet.

4. Leveringsvoorwaarden
Naast de vermelde productprijzen kunnen er ook verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer gedetailleerde bepalingen over eventuele gemaakte verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij bezorgen alleen per post. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

We leveren niet aan pakstations.

5. Betalen
De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

PayPal Plus
Als onderdeel van de PayPal Plus-betalingsservice bieden wij u verschillende betaalmethoden aan als PayPal-services. U wordt doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen.

Als u de PayPal-betaalmethode heeft gekozen, moet u om het factuurbedrag te kunnen betalen daar geregistreerd zijn of u eerst registreren en legitimeren met uw toegangsgegevens. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door PayPal onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

Indien u voor de creditcard betaalmethode heeft gekozen, hoeft u niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te kunnen betalen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd door uw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal en uw kaart wordt onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht en na uw legitimatie als de legitieme kaarthouder belast. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

Als u de betaalmethode automatische incasso heeft gekozen, hoeft u niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te kunnen betalen. Door de betalingsopdracht te bevestigen, geeft u PayPal een machtiging tot automatische incasso. U wordt via PayPal op de hoogte gebracht van de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde voormelding). Door de incassomachtiging direct na bevestiging van de betalingsopdracht in te dienen, verzoekt PayPal zijn bank om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.

Als u de betalingswijze voor de factuur heeft gekozen, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te kunnen betalen. Na een succesvolle adres- en kredietcontrole en indiening van de bestelling, cederen wij onze vorderingen aan PayPal. In dit geval kunt u alleen met schuldverlossend effect aan PayPal betalen. Voor betalingsverwerking via PayPal zijn - naast onze algemene voorwaarden - de algemene voorwaarden en het privacybeleid van PayPal van toepassing. Meer informatie en de volledige voorwaarden van PayPal voor aankoop op rekening vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE .

Sofort
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen dient u te beschikken over een voor deelname aan Sofort geactiveerde internetbankierrekening met PIN/TAN, legitimeert u zich dienovereenkomstig en bevestigt de betalingsopdracht aan ons. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Aankoop op rekening en financiering via Klarna
In samenwerking met Klarna AB ( www.klarna.de ), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u aankoop op rekening en aankoop op afbetaling als betalingsoptie.
Houd er rekening mee dat Klarna-factuur en Klarna-aankoop op afbetaling alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat betaling aan Klarna moet worden gedaan.

Klarna aankoop op afbetaling
Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (maar minimaal € 6,95). Meer informatie over Klarna-aankoop op afbetaling inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/ de_de/account

Klarna factuur
Bij aankoop op rekening bij Klarna ontvang je altijd eerst de goederen en heb je altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 .

Factuur
U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur door overschrijving op onze bankrekening. We behouden ons het recht voor om alleen aankopen op rekening aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.

6. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

7. Transportschade
Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van u heeft geen enkele gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

8. Garantie en garanties
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken.
Voor gebruikte goederen geldt: indien het gebrek één jaar na levering van de goederen optreedt, claims wegens gebreken zijn uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf levering van de goederen worden ingediend.
De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
  • in het geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim evenals kwaadwilligheid,
  • bij schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en naleving waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen of
  • voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet is geopend

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

9. Aansprakelijkheid
Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims wegens schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
  • in het geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • voor garantiebeloftes, indien overeengekomen, of
  • voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en naleving waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen) vanwege lichte nalatigheid van de deel van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is het bedrag van de aansprakelijkheid gebaseerd op de beperkte voorzienbare schade op het moment van het sluiten van het contract, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht. Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
We zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.
De Algemene Consumentenarbitragecommissie van het Center for Arbitration eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www .verbübers-schlichter.de is verantwoordelijk.

.