aftryk

 

Oplysninger omhandlet i afsnit 5 TMG
avemfactory -Enes Yaran
Philadelphia!133
47799 Krefeld

Kontakt
Telefon: +49 174 9389041
E-mail:post@ avemfactory.de

Ansvar for indhold
Som tjenesteleverandører er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med de generelle love i overensstemmelse med afsnit 7(1) TMG.I henhold til afsnit 8-10 TMG er vi imidlertid som tjenesteudbydere ikke forpligtet til at overvåge oplysninger, der videregives eller lagres af tredjemand, eller til at undersøge omstændigheder, der tyder på en ulovlig aktivitet.
Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til den almindelige lovgivning berøres ikke.I denne henseende er ansvaret imidlertid kun muligt fra datoen for kendskab til en specifik overtrædelse.Hvis vi får kendskab til sådanne krænkelser, vil vi straks fjerne disse indhold.

Ansvar for forbindelser
Vores tilbud indeholder links til eksterne websteder hos tredjeparter, som vi ikke har indflydelse på.Derfor kan vi ikke acceptere noget ansvar for dette udenlandske indhold.Indholdet af de linkede sider er altid den respektive udbyder eller operatør af siderne.De linkede sider blev kontrolleret for mulige overtrædelser på tidspunktet for sammenkoblingen. Ulovligt indhold var ikke synligt på tidspunktet for sammenkoblingen.
En permanent kontrol med indholdet af de forbundne sider er imidlertid ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse.Hvis vi bliver opmærksomme på eventuelle krænkelser, vil vi straks fjerne sådanne forbindelser.

Ophavsret
Indholdet og de værker, der er oprettet af anlægsoperatørerne på disse sider, er underlagt tysk ophavsret.Gengivelse, behandling, distribution og enhver form for udnyttelse uden for ophavsrettighedernes grænser kræver skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller forfatter.Skabere.Download og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.
Medmindre indholdet på denne side er blevet skabt af operatøren, respekteres tredjemands ophavsret.Navnlig identificeres tredjepartsindholdet som sådant.Hvis De ikke desto mindre bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes De give os et fingerpeg.Hvis vi får kendskab til eventuelle krænkelser, vil vi straks fjerne dette indhold.

Alternativ tvistbilæggelse efter type.14-Abs, tak.1 ODR-VO og 36-VSBG:

Europa-Kommissionen tilbyder en online platform til løsning af tvister (OS), som du kan bruge under https://ec.europa.eu/consumers/odr fundet.Vi er ikke forpligtede og uvillige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugerforligsorgan.