Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for tredive dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er tredive dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig navngivet tredjepart, som ikke er transportøren, tog de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os (Avem UG, Gladbacherstr. 300, 47805 Krefeld, Tyskland, post@avemfactory.de, telefon: +49 2151 9716938) en klar erklæring ( fx B. et brev sendt med post eller e-mail ) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til dette, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Alle produkter, der blev individualiseret eller personliggjort af kunden ved bestilling, er udelukket fra fortrydelsesretten.

Skræddersyede produkter, såsom personlige produkter eller ordrer efter kundespecifikationer, er udelukket fra retur- og fortrydelsesretten.

De billedrammer, der allerede er åbnet, er også udelukket fra returnering.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, skylder vi dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den, vi tilbyder, har valgt den billigste standardlevering) straks og senest inden for tredive dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de returnerede varer, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af ​​denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for eventuelle værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at fastslå varens art , varernes egenskaber og funktion

Eksempel fortrydelsesformular
(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)- Til Avem UG, Gladbacherstr. 300, 47805 Krefeld, post@avemfactory.de, Tyskland – Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende varer (*)/levering af følgende service ( * )- Bestilt den (*)/modtaget den (*)- Navn på forbruger(e)- Adresse på forbruger(e)- Underskrift på forbruger(er) (kun hvis meddelt på papir)- Dato (*) Slet hvor det ikke er relevant.

Særlige bemærkninger

Hvis du finansierer denne kontrakt med et lån og senere tilbagekalder den, er du ikke længere bundet af lånekontrakten, forudsat at begge kontrakter udgør en økonomisk enhed.Dette skal især antages, hvis vi samtidig er din långiver, eller hvis din långiver gør brug af vores samarbejde med hensyn til finansieringen af ​​afkastet til vores rettigheder og forpligtelser i henhold til den finansierede kontrakt. Sidstnævnte gælder ikke, hvis emnet for nærværende kontrakt er erhvervelse af finansielle instrumenter (f.eks. værdipapirer, valuta eller derivater). Vil du så vidt muligt undgå et kontraktligt tilsagn, så gør brug af din fortrydelsesret og fortryd også låneaftalen, hvis du samtidig har fortrydelsesret.

.