1. Toepassingsgebied
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop. Onze online winkel is uitsluitend gericht op consumenten.
Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractpartner, contractsluiting
De koopovereenkomst wordt afgesloten met avemfactory.com - Enes Yaran.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het verzenden van de bestelling ontvang je nog een bevestigingsmail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag
De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet langer toegankelijk via internet.

4. Leveringsvoorwaarden
Naast de vermelde productprijzen kunnen er ook verzendkosten in rekening worden gebracht. U kunt meer gedetailleerde bepalingen over eventuele verzendkosten vinden in de aanbiedingen.

We bezorgen alleen per post. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

Wij leveren niet aan pakstations.

5. Betalen
De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

PayPal Plus
Als onderdeel van de PayPal Plus-betalingsservice bieden wij u verschillende betaalmethoden aan als PayPal-services. U wordt doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen.

Als je de PayPal-betaalmethode hebt gekozen, moet je daar geregistreerd zijn om het factuurbedrag te kunnen betalen, of je moet je eerst registreren en authenticeren met je toegangsgegevens. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door PayPal direct na bevestiging van de betalingsopdracht. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

Als je voor de creditcard betaalmethode hebt gekozen, hoef je niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te kunnen betalen. De betalingstransactie wordt op verzoek van PayPal door uw creditcardmaatschappij direct na bevestiging van de betalingsopdracht en na uw legitimatie als legitieme kaarthouder uitgevoerd en wordt van uw kaart afgeschreven. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

Als u de betaalmethode automatische incasso heeft gekozen, hoeft u niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te kunnen betalen. Door de betalingsopdracht te bevestigen, geeft u PayPal een machtiging tot automatische incasso. PayPal zal u informeren over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde voormelding). Door de incassomachtiging direct na bevestiging van de betalingsopdracht in te dienen, verzoekt PayPal zijn bank om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.

Als u voor de betalingswijze van de factuur heeft gekozen, hoeft u niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te kunnen betalen. Na een succesvolle adres- en kredietcontrole en indiening van de bestelling, cederen wij onze vordering aan PayPal. In dit geval kunt u alleen met schuldverlossend effect aan PayPal betalen. Naast onze algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden en privacyverklaring van PayPal van toepassing op de betalingsverwerking via PayPal. Meer informatie en de algemene voorwaarden van PayPal voor aankopen op rekening vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE .

Sofort
Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, dient u voor deelname aan Sofort over een geactiveerde online bankrekening met PIN/TAN-procedure te beschikken, u dienovereenkomstig te identificeren en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Aankoop op rekening en financiering via Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u aankoop op rekening en aankoop op afbetaling als betalingsoptie.
Houd er rekening mee dat Klarna-factuur en Klarna-aankoop op afbetaling alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat betaling aan Klarna moet worden gedaan.

Klarna aankoop op afbetaling
Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (maar minimaal € 6,95). Meer informatie over Klarna-aankoop op afbetaling, inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet, vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/ de_de/account

Klarna-factuur
Als je op rekening koopt bij Klarna, krijg je altijd eerst de goederen en heb je altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 .

Factuur
U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur door overmaking op onze bankrekening. We behouden ons het recht voor om alleen aankopen op rekening aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.

6. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

7. Transportschade
Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke defecten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeringsmaatschappij te kunnen doen gelden.

8. Garantie en garanties
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
Voor gebruikte goederen geldt: indien het gebrek optreedt na één jaar levering van de goederen, vorderingen wegens gebreken zijn uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf levering van de goederen worden ingediend.
Bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en frauduleuze opzet,
  • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

9. Aansprakelijkheid
Wij zijn altijd volledig aansprakelijk

voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten
  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van opzet of grove nalatigheid plichtsverzuim,
  • voor garantiebeloften, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) vanwege lichte nalatigheid van de kant van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot de te voorziene schade bij het sluiten van het contract, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht. Voor het overige zijn schadeclaims uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.
De algemene consumentenarbitragecommissie van het Center for Arbitration e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www Verbraucher-schlichter.de is verantwoordelijk.

.