1. Omfattning
Följande villkor gäller för alla beställningar via vår onlinebutik. Vår onlinebutik vänder sig uteslutande till konsumenter
En konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet. Entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2. Kontraktspartner, ingående av kontrakt
Köpekontraktet ingås med avemfactory.com - Enes Yaran.

Genom att placera produkterna i onlinebutiken ger vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal för dessa varor. Du kan initialt lägga våra produkter i kundvagnen utan förpliktelser och korrigera dina uppgifter när som helst innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras i beställningsprocessen. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet för varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på beställningsknappen. Direkt efter att du har skickat beställningen får du ytterligare ett bekräftelsemail.

3. Avtalsspråk, avtalstextlagring
Det språk som är tillgängligt för ingående av kontraktet är tyska.

Vi sparar kontraktstexten och skickar dig beställningsdata och våra allmänna villkor via e-post. Av säkerhetsskäl är kontraktstexten inte längre tillgänglig via Internet.

4. Leveransvillkor
Utöver de angivna produktpriserna kan även fraktkostnader tillkomma. Du kan ta reda på mer detaljerade bestämmelser om eventuella fraktkostnader som kan uppstå i erbjudandena.

Vi levererar endast med post. Tyvärr går det inte att hämta varorna själv.

Vi levererar inte till packstationer.

5. Betalning
Följande betalningsmetoder är generellt tillgängliga i vår butik:

PayPal Plus
Som en del av PayPal Plus-betalningstjänsten erbjuder vi dig olika betalningsmetoder som PayPal-tjänster. Du kommer att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören PayPal. Där kan du ange dina betalningsuppgifter, bekräfta användningen av dina uppgifter av PayPal och betalningsordern till PayPal.

Om du har valt PayPals betalningsmetod måste du vara registrerad där för att kunna betala fakturabeloppet, eller så måste du först registrera dig och autentisera dig med dina åtkomstuppgifter. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av PayPal omedelbart efter bekräftelse av betalningsordern. Du kommer att få ytterligare information under beställningsprocessen.

Om du har valt kreditkortsbetalningsmetod behöver du inte vara registrerad hos PayPal för att kunna betala fakturabeloppet. Betalningstransaktionen kommer att utföras av ditt kreditkortsföretag på begäran av PayPal omedelbart efter att betalningsordern har bekräftats och efter din legitimation som legitim kortinnehavare, och ditt kort kommer att debiteras. Du kommer att få ytterligare information under beställningsprocessen.

Om du har valt betalningsmetoden autogiro behöver du inte vara registrerad hos PayPal för att kunna betala fakturabeloppet. Genom att bekräfta betalningsordern ger du PayPal ett fullmakt för autogiro. PayPal kommer att informera dig om datumet för kontodebiteringen (så kallad föranmälan). Genom att skicka in autogirofullmakten omedelbart efter att betalningsordern har bekräftats, ber PayPal sin bank att initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen genomförs och ditt konto debiteras. Du får mer information under beställningsprocessen.

Om du har valt fakturabetalningsmetod behöver du inte vara registrerad hos PayPal för att kunna betala fakturabeloppet. Efter en lyckad adress och kreditkontroll och inlämnande av beställningen överlåter vi vårt krav till PayPal. I det här fallet kan du endast betala till PayPal med skuldavskrivningseffekt. Utöver våra villkor gäller PayPals villkor och dataskyddsdeklaration för betalningshantering via PayPal. Du hittar mer information och PayPals allmänna villkor för köp på konto här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE .

Sofort
När du har lagt din beställning kommer du att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören Sofort GmbH. För att kunna betala fakturabeloppet via Sofort måste du ha ett aktiverat nätbankkonto med PIN/TAN-procedur för deltagande i Sofort, identifiera dig därefter och bekräfta betalningsordern till oss. Du får mer information under beställningsprocessen. Betalningstransaktionen kommer att utföras omedelbart efteråt av Sofort och ditt konto kommer att debiteras.

Kontoköp och finansiering via Klarna
I samarbete med Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, erbjuder vi dig köp på konto och avbetalningsköp som betalningsalternativ.
Observera att Klarna faktura och Klarna avbetalning endast är tillgängliga för konsumenter och att betalning måste göras till Klarna.

Klarna avbetalningsköp
Med Klarnas finansieringstjänst kan du flexibelt betala ditt köp i månatliga avbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (men minst 6,95 €). Ytterligare information om Klarna avbetalningsköp inklusive de allmänna villkoren och den europeiska standardinformationen för konsumentkrediter finns här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/ de_de/konto

Klarna faktura
Vid köp på konto hos Klarna får du alltid varorna först och du har alltid en betalningstid på 14 dagar. De fullständiga villkoren för köp på konto finns här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 .

Faktura
Du betalar fakturabeloppet efter mottagande av varan och fakturan genom överföring till vårt bankkonto. Vi förbehåller oss rätten att endast erbjuda köp på konto efter en lyckad kreditprövning.

6. Äganderättsförbehåll
Varorna förblir vår egendom tills de har betalats i sin helhet.

7. Transportskador
Om varor levereras med uppenbara transportskador, vänligen anmäl sådana defekter till leveransombudet så snart som möjligt och kontakta oss omgående. Utelämnandet av ett klagomål eller kontakt har inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras verkställighet, i synnerhet dina garantirättigheter. Däremot hjälper de oss att kunna göra våra egna krav gentemot transportören eller transportförsäkringsbolaget.

8. Garanti och garantier
Om inte annat uttryckligen överenskommits nedan gäller den lagstadgade rätten till felansvar.
För begagnade varor gäller följande: om felet inträffar efter ett års leverans av varan, krav på fel. är uteslutna. Fel som uppstår inom ett år efter leverans av varan kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden på två år från leveransen av varan.
Ovanstående begränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte för anspråk baserade på skada orsakad av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare

  • vid skada på liv, lem eller hälsa,
  • vid uppsåtligt eller grovt oaktsamt pliktbrott och bedrägligt uppsåt,
  • vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande är avgörande för ett korrekt genomförande av avtalet och på vars iakttagande avtalspartnern regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser)
  • som en del av ett garantilöfte, om överenskommet, eller
  • så långt produktansvarslagens tillämpningsområde är öppet

Information om eventuella ytterligare garantier som kan gälla och deras exakta villkor finns med produkten och på särskilda informationssidor i onlinebutiken.

9. Ansvar
Vi är alltid fullt ansvariga

för anspråk baserade på skada orsakad av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare
  • vid skada på liv, lem eller hälsa,
  • vid uppsåtligt eller grovt oaktsamt pliktbrott,
  • för garantilöften, om överenskommet, eller
  • så långt produktansvarslagens tillämpningsområde är öppet.

Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet och vars efterlevnad avtalsparten regelbundet kan förlita sig på (kardinalförpliktelser) på grund av ringa försummelse från sidans sida av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare, är ansvaret baserat på den begränsade skadan som kan förutses vid ingåendet av avtalet, vars inträffande vanligtvis måste förväntas. I övrigt är skadeståndskrav uteslutna.

10. Tvistlösning
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS), som du hittar här https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är villiga att delta i ett skiljeförfarande utanför domstol inför en konsumentskiljenämnd.
Den allmänna konsumentskiljenämnden vid Center for Arbitration e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www Verbraucher-schlichter.de är ansvarig

.