avtryck

Information enligt § 5 TMG
avemfactory - Enes Yaran
Gladbacherstr 300
47805 Krefeld

Kontakt
Telefon: +49 2151 9716938
E-post: post@avemfactory.de

Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt allmän lag i enlighet med § 7, paragraf 1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet
Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enl. allmänna lagar förblir opåverkade av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi får kännedom om ett specifikt lagintrång. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte acceptera något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser när de länkades. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen, men permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är orimligt utan konkreta bevis på brott mot lagen. Om vi ​​blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Copyright
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören är föremål för tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, bearbetning, distribution och all form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.
I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras upphovsrätten för tredje part. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss detta. Om vi ​​blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Alternativ tvistlösning enligt artikel 14 paragraf 1 ODR-VO och § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS), som du hittar på https://ec.europa.eu/consumers/odr . Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.