avtryck

 

Information enligt § 5 TMG
avemfactory - Enes Yaran
Philadelphiastr. 133
47799 Krefeld

Kontakt
Telefon: +49 174 9389041
E-post: post@avemfactory.de

Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör är vi i enlighet med § 7 para.1 TMG för eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagar som ansvarar. Enligt § § 8 till 10 TMG är vi emellertid som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet.
Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är emellertid endast möjligt från tidpunkten för kunskap om en viss överträdelse. När vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för dessa externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll var inte igenkännligt vid tidpunkten för länkningen.
En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på en rättslig överträdelse. Vi kommer att ta bort sådana länkar omedelbart när vi blir medvetna om eventuella rättsliga överträdelser.

Upphovsrätt
Innehållet och arbetet på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatörerna är föremål för tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, bearbetning, distribution och alla typer av exploatering utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiell användning.
I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. I synnerhet är tredjepartsinnehåll markerat som sådant. Om du ändå blir medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi om en motsvarande anteckning. När vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Alternativ tvistlösning enligt artikel 14. 1 ODR-VO och § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online, som du kan https://ec.europa.eu/consumers/odr hitta. Vi är inte skyldiga och ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljedomskommitté för konsumenter.