Ansvarig för databehandling är:
Avem UG
Gladbacherstr. 300
47805 Krefeld
post@avemfactory.de

Vi är glada att du är intresserad av vår onlinebutik. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan kommer vi att informera dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.


1. Få tillgång till data och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång en webbplats anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet Dessa åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. I enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav f GDPR tjänar detta till att skydda våra legitima intressen av en korrekt presentation av vårt erbjudande, som dominerar inom ramen för en intresseavvägning. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen.

Värdtjänster av tredje part

Som en del av behandlingen för vår räkning tillhandahåller en tredje part hosting- och webbvisningstjänster åt oss. Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen av en korrekt presentation av vårt erbjudande inom ramen för en intresseavvägning. All data som samlas in som en del av användningen av denna webbplats eller i de formulär som tillhandahålls för detta ändamål i onlinebutiken som beskrivs nedan behandlas på dess servrar. Behandling på andra servrar sker endast inom de ramar som förklaras här. Denna tjänsteleverantör är belägen inom ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Datainsamling och användning för avtalsbehandling

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet eller för att behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan att tillhandahålla dem. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller i enlighet med artikel 6.1, mening 1 lit b GDPR för att behandla kontraktet och dina förfrågningar. Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 punkt 1 punkt 1 bokstav a GDPR genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto. Efter att avtalet har slutförts eller ditt kundkonto har raderats, kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter att lagringstiderna enligt skatte- och affärslagstiftningen har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi reserverar rätten att använda uppgifterna utöver vad som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i detta uttalande. Ditt kundkonto kan raderas när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller genom att använda en funktion på kundkontot som tillhandahålls för detta ändamål.

3. Dataöverföring

För att fullgöra avtalet i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit b GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till det fraktbolag som uppdragits med leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av de beställda varorna.Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlats in för detta ändamål till den bank som beställts med betalningen och eventuell betaltjänstleverantör som har uppdragits av oss eller till den valda betaltjänsten för att behandla betalningar. Vissa av de utvalda betaltjänstleverantörerna samlar också in dessa uppgifter själva om du skapar ett konto där. I det här fallet måste du registrera dig hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. Dataskyddsförklaringen från respektive betaltjänstleverantör gäller i detta avseende.

4. E-postnyhetsbrev

E-postannonsering med registrering för nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta eller separat tillhandahållna av dig för att Att regelbundet skicka vårt e-postnyhetsbrev baserat på ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 tänd länk i nyhetsbrevet. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer vi att radera din e-postadress, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi kommer att informera dig i detta deklaration.

5. Användning av data för betalningshantering

Identitet och kreditkontroll vid val av Klarna betaltjänster

Om du bestämmer dig för att använda Klarnas betaltjänster ber vi om ditt samtycke enligt artikel 6 Punkt 1 Mening 1 litar en GDPR om att vi kan överföra de uppgifter som behövs för att behandla betalningen samt en identitets- och kreditkontroll till Klarna. I Tyskland kan de kreditinstitut som nämns i Klarnas dataskyddsdeklaration användas för identitets- och kreditkontroller
Klarna använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för betalningsanmärkning för ett balanserat beslut om motiveringen , implementering eller uppsägning av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna nedan. Som ett resultat av detta kanske vi inte längre kan erbjuda dig vissa betalningsalternativ. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till denna användning av personuppgifter genom att kontakta Klarna.

6. Cookies och webbanalys

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, för att visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (beständiga cookies). Du kan se lagringstiden i översikten i din webbläsares cookieinställningar. Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookieinställningar.Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Dessa finns för respektive webbläsare under följande länkar:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com / de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: https : //support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/allow-and-reject-cookies
Opera ™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas. Paragraf 1 mening 1 lit. en GDPR, denna webbplats använder Google ( Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (www.google.de), i syfte att analysera webbplatsen. Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, såsom cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen innan överföring inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås i allmänhet inte samman med annan Google-data. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas efter avslutad användning av Google Analytics. Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare etablerat en lämplig nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen -in tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Detta förhindrar insamlingen av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google. Som ett alternativ till webbläsarpluginet kan du klicka på denna länk för att förhindra framtida insamling av Google Analytics på denna webbplats. En opt-out-cookie lagras på din slutenhet. Om du raderar dina cookies kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke.


Google Fonts

Skriptkoden "Google Fonts" från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter: Google) är integrerad på denna webbplats . Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen i en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR.
I detta sammanhang, en koppling mellan webbläsaren du använder och som görs på Googles servrar. Detta talar om för Google att vår webbplats har nåtts via din IP-adress.
Google är certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare etablerat en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.
Ytterligare information om databehandling av Google finns i Google

dataskyddsinformation

7. Plugins för sociala medier
Användning av sociala plugins från Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Whatsapp med Shariff-lösningen.Sociala knappar från sociala nätverk används på vår webbplats Skydd av våra överordnade legitima intressen i optimal marknadsföring av vårt erbjudande i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte obegränsat plug-ins, utan bara integrerade i sidan med hjälp av en HTML-länk. Denna integration säkerställer att när du ringer upp en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar, upprättas ingen anslutning till servrarna hos leverantören av respektive sociala nätverk.Om du klickar på en av knapparna öppnas ett nytt fönster i din webbläsare och ringer upp respektive tjänsteleverantörs sida, där du (vid behov efter att ha angett dina inloggningsuppgifter) t.ex. kan trycka på Gilla- eller Dela-knappen. Syfte och omfattning med datainsamlingen samt vidarebearbetning och användning av uppgifterna av leverantörer på deras sidor samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsalternativ i detta avseende för att skydda din integritet finns i leverantörernas dataskyddsinformation.
https://www.facebook.com /policy.php
https:/ /twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
https://www.whatsapp.com/legal/ #privacy-policy


Vår närvaro online på Facebook, Instagram

Vår närvaro på sociala nätverk och plattformar tjänar till att förbättra, aktiv kommunikation med våra kunder och potentiella kunder. Där tillhandahåller vi information om våra produkter och aktuella specialerbjudanden.
När du besöker vår onlinenärvaro i sociala medier kan din data automatiskt samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål. Så kallade användningsprofiler skapas från denna data med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför de plattformar som förmodligen motsvarar dina intressen. Cookies används vanligtvis på din slutenhet för detta ändamål. Besökarnas beteende och användarintressen lagras i dessa cookies. Enligt artikel 6 (1) lit f GDPR tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande och effektiv kommunikation med kunder och intresserade parter, vilket är överordnat i samband med en intresseavvägning. Om du tillfrågas av respektive operatör för sociala medieplattformar om ditt samtycke (samtycke) till databehandlingen, t ex med hjälp av en kryssruta, är den rättsliga grunden för databehandlingen Artikel 6 Stycke 1 lit -Medieplattformar har sitt huvudkontor i USA gäller följande: EU-kommissionen har utfärdat ett adekvathetsbeslut för USA. Detta går tillbaka till EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat för respektive företag kan ses här.
Detaljerad information om leverantörernas behandling och användning av uppgifterna på deras webbplats samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, Särskilt möjligheter att göra invändningar (opt-out) finns i dataskyddsmeddelanden från leverantörerna länkade nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Databehandlingen är baserad på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR, som du kan se här:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Möjlighet till invändning (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Instagram: https:// hjälp. instagram.com/519522125107875


8. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

Som berörd person har du följande rättigheter:
 • i enlighet med artikel 15 GDPR, rätten att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges där;
 • i enlighet med artikel 16 GDPR, rätten att omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;
 • enligt artikel 17 GDPR, rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte ytterligare behandling
  - för att utöva rätten till yttrandefrihet och information;
  - att uppfylla en lagstadgad skyldighet ;
  - krävs av skäl av allmänt intresse eller
  - för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk
  ;
 • enligt artikel 18 GDPR, rätten att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån
  - du bestrider uppgifternas riktighet;
  - behandlingen är olaglig men du vägrar att radera den;
  - vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
  - du har gjort invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 GDPR;
 • enligt artikel 20 GDPR, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person;
 • enligt artikel 77 GDPR rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostad eller arbetsplats eller på vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, information, korrigering, begränsning eller radering av data och återkallande av samtycke eller invändning mot en specifik användning av data, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontakten detaljer i vårt imprint.

************************************************** * *********************
Rätt att göra invändningar
I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra överordnade legitima intressen i samband med en förklarad intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst utöva denna rätt enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen är för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar om det finns skäl som följer av just din situation.

Efter att du har utövat din rätt att göra invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att påstående, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål. Då kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

************************************************** *********************